گوشی‌هوشمند شما می‌تواند زمین لرزه را به شما هشدار دهد. محققان دانشگاه برکلی قصد دارند با استفاده از گوشی‌های هوشمند و اپلیکیشن MyShake زلزله را تشخیص دهند.